• Facebook
  • Instagram
Fra hjerte til hjerte
Nidarosdomens jentekor ble stiftet i 1992, og er et av fem kor i Nidarosdomen. Koret kjennetegnes ved høy kunstnerisk kvalitet og stor musikalsk spennvidde. Vi deltar aktivt i Nidarosdomens gudstjenesteliv, og holder egne konserter i og utenfor kirken. I tillegg kommer også turneer, konkurranser, festivaler, CD-innspillinger og oppdrag for næringsliv og andre. Koret har ca. 80 medlemmer og består av Jentegruppa 10 – 13 år med 30 medlemmer og Ungdomsgruppa 14– 20 år med 45 medlemmer. I tillegg kommer aspirantkoret, som er knyttet til Trondheim kommunale kulturskole (TKK), under ledelse av Johanne Bjørkhaug. Dirigent og kunstnerisk leder for Nidarosdomens jentekor er Anita Brevik. Hun har vært med siden koret ble startet i 1992 og er en viktig inspirasjonskilde for jentene.

 

- Nidarosdomens jentekor
- Anita Brevik
Dirigent og kunstnerisk leder
Anita Brevik er kunstnerisk leder og dirigent for Nidarosdomens jentekor. Hun har vært med siden koret ble startet i 1992. Hennes systematiske og bevisste arbeid med å bygge og pleie jentestemmene har gitt resultater i form av en varm og homogen korklang, og som er blitt ett av korets varemerker. Anita er opptatt av at koret både skal være en musikalsk skole og et dannelsesprosjekt. I viktige år av de unge jentenes liv lærer de orden, disiplin, tålmodighet og verdien av å tilstrebe kvalitet og være godt forberedt. Og at hver enkelt stemme og personlighet er unike brikker i den helheten som koret utgjør. Anita Brevik mottok i 2018 Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid med jentekoret.
- Maria Næss
Akkompagnatør og repetitør
Maria Næss har sin klaverutdannelse fra Musikkonservatoriet i Trondheim (nå institutt for musikk ved NTNU), og har bred erfaring som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Maria har vært korets faste repetitør og akkompagnatør gjennom mange år, og underviser også ved musikklinja på Heimdal videregående skole. I tillegg komponerer hun og jobber freelance som pianist og akkompagnatør.
Bli medlem
Vil du være med på store musikalske opplevelser?
Vi tar opp nye sangere til aspirantkoret hver høst.