top of page
  • Facebook
  • Instagram
- Nidarosdomens jentekor
Fra hjerte til hjerte
Nidarosdomens jentekor ble stiftet i 1992, og er et av fem kor i Nidarosdomen. Koret kjennetegnes ved høy kunstnerisk kvalitet og stor musikalsk spennvidde. Vi deltar aktivt i Nidarosdomens gudstjenesteliv, og holder egne konserter i og utenfor kirken. I tillegg kommer også turneer, konkurranser, festivaler, CD-innspillinger og oppdrag for næringsliv og andre. Koret har ca. 80 medlemmer og består av Jentegruppa 10 – 13 år med 30 medlemmer og Ungdomsgruppa 14– 19 år med 50 medlemmer. I tillegg kommer aspirantkoret, som er knyttet til Trondheim kommunale kulturskole (TKK), under ledelse av Johanne Bjørkhaug. Dirigent og kunstnerisk leder for Nidarosdomens jentekor er Anita Brevik. Hun har vært med siden koret ble startet i 1992 og er en viktig inspirasjonskilde for jentene.

 

NidarosdomensJentekor_BERRE18653_edited.jpg
- Anita Brevik
Dirigent og kunstnerisk leder
Anita Brevik er kunstnerisk leder og dirigent for Nidarosdomens jentekor. Hun har vært med siden koret ble startet i 1992. Hennes systematiske og bevisste arbeid med å bygge og pleie jentestemmene har gitt resultater i form av en varm og homogen korklang, og som er blitt ett av korets varemerker. Anita er opptatt av at koret både skal være en musikalsk skole og et dannelsesprosjekt. I viktige år av de unge jentenes liv lærer de orden, disiplin, tålmodighet og verdien av å tilstrebe kvalitet og være godt forberedt. Og at hver enkelt stemme og personlighet er unike brikker i den helheten som koret utgjør. Anita Brevik mottok i 2018 Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid med jentekoret.
- Maria Næss
Akkompagnatør og repetitør
Maria Næss har sin klaverutdannelse fra Musikkonservatoriet i Trondheim (nå institutt for musikk ved NTNU), og har bred erfaring som solist, akkompagnatør og kammermusiker. Maria har vært korets faste repetitør og akkompagnatør gjennom mange år, og underviser også ved musikklinja på Heimdal videregående skole. I tillegg komponerer hun og jobber freelance som pianist og akkompagnatør.
Oda Fredriksen_edited.jpg
- Oda Fredriksen
Sangpedagog

Oda Fredriksen har master i klassisk sang fra NTNU Institutt for musikk og har sin bachelor fra Universitetet i Agder og Barratt Due Musikkinstitutt. Bosatt i Trondheim jobber hun freelance som solist og ensemblesanger. Hun er en mye brukt ensemblesanger og har vært engasjert til Kilden Vokalensemble, Trondheim Vokalensemble og Utopia&Reality Chamberchoire. Hun har også vært engasjert til flere operaproduksjoner ved Opera Trøndelag og Trondheim Symfoni&Opera. For tiden synger hun med Trondheim Vokalensemble, i tillegg til å undervise som sangpedagog i Opera Trøndelags Operaskole. Oda har vært ansatt som sangpedagog for Nidarosdomens Jentekor (Ungdomsgruppa) siden høsten 2022. 

- Hege Fernanda Stokstad
Sangpedagog

Hege Fernanda Stokstad er fra Trondheim og er utdannet klassisk sanger og faglærer i musikk ved Høgskolen i Stavanger med fordypning i Dans & Drama og Tidligmusikk. Hun har vært ansatt som sangpedagog ved Kulturskolen i Trondheim i 25 år, men jobber nå, ved siden av å være sangpedagog for Jentegruppa, som frilans utøver, og tar oppdrag for Den kulturelle barnehage – og skolesekken. Hege har erfaring fra arbeid med forskjellige musikalske konstellasjoner, fra mindre ensembler til store musikkdramatiske oppsetninger og teaterproduksjoner. Hun har selv korerfaring fra blant andre Symfoniorkesterets kor, Midtnorsk Solistensemble og Trondheim Kammerkor og er medlem av kammergruppa Billuca Ensemble som har base i Trondheim.

Hege Fernanda Stokstad FOTO.jpg
IMG_0939.jpeg
- Johanne Bjørkhaug
Aspirantkorleder

Johanne Bjørkhaug er utdannet kirkemusiker fra Norges musikkhøgskole og har en master i barne- og ungdomskorledelse fra Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. I sin utdannelse i Hannover har hun blant annet fokusert på sang- og noteopplæring for barn. Johanne har ledet aspirantkoret siden 2018. Hun jobber som kantor i Meldal og Løkken menigheter, hvor hun også driver et barnekorarbeid, og er i tillegg til jentekoret også en av to ledere for aspirantkoret til Nidarosdomens Guttekor. 

Bli medlem
Vil du være med på store musikalske opplevelser?
Vi tar opp nye sangere til aspirantkoret hver høst.
Bli medlem
Vil du være med på store musikalske opplevelser?
Vi tar opp nye sangere til aspirantkoret hver høst.
Grasrot vervekort med QR kode_edited.jpg
bottom of page