top of page

Bli medlem

 • Facebook
 • Instragram

Vil du synge i Nidarosdomens jentekor?

 

Vil du være med på store musikalske opplevelser?
VIl du få nye venner og en arena for både musikalsk og personlig utvikling?
 
Nidarosdomens jentekor har siden oppstarten hatt flere hundre medlemmer som har fått være med på noen helt spesielle opplevelser, og utviklet vennskap for resten av livet.

 

Aspirantkor (8-10 år)

Nye medlemmer begynner vanligvis i aspirantkoret, som er organisert gjennom Trondheim kommunale kulturskole.

 

Aspirantkoret består jevnlig av cirka 30 jenter i alderen 8-10 år og ledes av Johanne Bjørkhaug. Det er åpent inntak til aspirantkoret, altså ikke prøvesang, men det kan være lang venteliste. I aspirantkoret lærer man noter og musikkteori i tillegg til vokalteknikk. Aspirantkoret deltar ved 1-2 gudstjenester i Nidarosdomen per semester, og synger hvert år i barnehagegudstjenester. Man betaler semesteravgift gjennom Kulturskolen.

 

OBS! Det er lurt å søke tidlig da de ofte opererer med ventelister.

 

Jentegruppa (10-14 år)

For å komme inn i jentegruppa må man gjennom prøvesang og det kreves grunnleggende vokale ferdigheter og notekunnskap. De fleste som kommer inn i Jentegruppa har gått i Aspirantkoret først. Vi kan i noen tilfeller tilby noteundervisning for de som enda ikke har hatt det før de starter. Jentegruppa består av 35 jenter i alderen 10-14 år (5. - 8. klasse). De øver fast hver onsdag kl 16.00-18.00, og i tillegg kommer ekstraprøver i forbindelse med opptredener. De deltar ved 3-4 gudstjenester i Nidarosdomen pr semester og rundt 4 konserter i Nidarosdomen årlig. De medvirker også jevnlig på andre arenaer, blant annet i Olavshallen ved TSOs julekonsert. De reiser også årlig på tur. Det betales medlemsavgift per semester.

 

Ungdomsgruppa (14-20 år)

Det er ikke prøvesang mellom jentegruppa og ungdomsgruppa, men eksterne sangere må prøvesynge og testes i andre musikalske ferdigheter (viderekommende vokale ferdigheter og notekunnskap kreves). Vi kan i noen tilfeller tilby noteundervisning for de som enda ikke har hatt det før de starter. Ungdomsgruppa består av 40 jenter i alderen 14-20 år (fra 9. klasse). Ungdomsgruppa øver fast på tirsdager kl 17.00-20.00, men har mange ekstraprøver i forbindelse med opptredener. De deltar ved 3-4 gudstjenester i Nidarosdomen pr semester, 4-5 eksterne gudstjenester pr år, og cirka 4 konserter i egen regi i Nidarosdomen pr år. I tillegg kommer et stort antall eksterne konserter. Ungdomsgruppa turnerer også jenvlig utenbys og utenlands. Hver stemmegruppe har en gruppeleder, som kan bistå dirigenten med gruppeøvelser, beskjeder, se til at alle i gruppa har det bra osv. Det betales medlemsavgift per semester.

Hva du kan oppleve som sanger

 

Nidarosdomens jentekor har høye kunstneriske ambisjoner og mål. I tillegg skal koret være en trygg arena for vennskap og personlig utvikling. Her er noe av det kan få ta del i som sanger i jentekoret:

 

 • Korinstruksjon på høyt nivå, med vekt på vokal, musikalsk og personlig utvikling

 • Sangundervisning

 • Musikkteoriundervisning

 • Konserter, gudstjenester, turneer m.m. både i Norge og utlandet

 • Samarbeid med profesjonelle solister og musikere

 • CD-innspillinger og TV-produksjoner

 • Et godt sosialt og musikalsk miljø

 • Et godt planlagt semesterprogram utdelt i god tid, slik at det er mulig å planlegge aktiviteten for jentene

 • Ukentlige informasjonsbrev på e-post om korets aktivitet og lekser

 • Fester og tilstelninger

 • Gratis lån av noter og kappe

 

Hva som forventes av deg som sanger

Nidarosdomens jentekor er et kor med høye kunstneriske ambisjoner og mål. For å nå disse målene, kreves systemtisk arbeid, orden og disiplin. Her kan du lese om noe av det som forventes av deg og dine foreldre/foresatte.

 

 • At du virkelig ønsker å utvikle deg, og yte ditt beste for jentekoret

 • Grunnleggende/viderekomne vokale ferdigheter (avhengig av alder)

 • Grunnleggende/viderekomne noteferdigheter (avhengig av alder)

 • At du øver og jobber med musikken på egen hånd

 • At du møter presist og er godt forberedt til alt som foregår i jentekorets regi

 • At du er innstilt på å velge å gå på øvelse i stedet for en bursdag o.l.

 • At dere følger nøye med på semesterplanen, og prioriterer det som kreves av prøvetid, gudstjenester og konserter

 • At du fullfører påbegynt semester

 

Ekstra forventninger til foreldre/foresatte:

 

 • At dere er positive til å bidra i korets drift i form av større og mindre oppgaver. F.eks. styrearbeid, komiteer, billettsalg, dørvakt på konserter, rydding i noter m.m.

 • At dere tar ansvar for å følge opp semesterplanen og beskjed fra koret, og legge til rette slik at forventede oppmøter prioriteres

 • At dere tar ansvar for å holde kappen og notene i orden til enhver tid

Prøvesang
For aspirantkoret foregår innmelding gjennom Kulturskolen, klikk her. 

For påmelding til prøvesang for Jentegruppa eller Ungdomsgruppa kan du melde din interesse ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil bli bedt om å forberede et par selvvalgte sanger. Du vil også bli testet i stemmens omfang, gehør, noteferdigheter og evne til å synge flerstemt.

 

Prøvesang

Takk! Vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

bottom of page